Adam är sjövan och ser till att båten är stadig när vi hoppar i och