Jag vill poängtera att jag inte förespråkar eller vill påverka någon att dricka alkohol, så