Kärnbo kyrkoruin är en ruin av den tidigare sockenkyrkan i Kärnbo socken i Södermanland. Ruinen ligger väster om