Välkommen till Ales stenar och Kåseberga hamn! Nu är vi hemma igen och dagarna var